Oficjalne organy/wydawnictwa PZT

Oficjalne czasopisma / organy prasowe / wydawnictwa PZLT/PZT w latach 1921–2020

1921

Dwutygodnik Sportowy

2 numery: nr 10 – 4.09.1921, nr 11 – 17.09.1921

Kontynuacja – tygodnik Sport Polski

1921–1922

Sport Polski – tygodnik

14 numerów: od 1.10.1921 do 29.12.1921

przerwa 2 miesiące

17 numerów: od 4.03.1922 do 1.07.1922

1922-1924

Przegląd Sportowy

Od 1.08.1922 do 9.04.1924

1924Sport Ilustrowany od 04.1924 do 13.10.1924

1924–1927

Stadjon

Od numeru 47 z 20.11.1924 do 1.04.1927

1927–1936

Okólnik PZLT 

Opublikowano 75 okólników (od nr 1  1.02.1927 do nr 73 19.06.1936); błędy w numeracji – okólniki numer 8 i 8A oraz dwa razy numer 40

W kolejnych latach (liczba):

1927 – 13 (+8A)

1928 – 9

1929 – 8

1930 – 6 (do 1.07.1930)

przerwa

1931 – 6 (od 15.07.1931, 2 x nr 40)

1932 – 7

1933 – 6

1934 – 6

1935 – 6

1936 – 7

1929

Rocznik PZLT

1930–1931

Lawn Tennis Polski (oficjalny organ PZLT od nr 2/30)

red.: A. Olchowicz, W. Lubliner

Wydano 13 numerów

V 1957

Tenis

Wydawnictwo jednorazowe PZT

1967–1971

Biuletyn PZT – 42 numery

1967 – 6 numerów

1968 – 5 numerów

1969 – 11 numerów

1970 – 12 numerów

1971 – 8 numerów

1972–1975

Tenis Polski – 19 numerów

1972 – 6 numerów

1973 – 6 numerów

1974 – 6 numerów

1975 – 1 numer

1980

Tenis Polski

1/1989

1982–85

Komunikat Informacyjno-szkoleniowy

1982 6 numerów

1983 6 numerów

1984 6 numerów

1985 ? numerów

1986

Biuletyn Informacyjno-szkoleniowy

1 numer

1987

Biuletyn 1/87

Komunikat Informacyjno-szkoleniowy 2/87 3/87

1989

Biuletyn Informacyjny PZT 1/89

1995

Tenis Polski Biuletyn Informacyjny

4 numery

1999

Tenis Polski Biuletyn Informacyjno-szkoleniowy PZT

2002

Biuletyn Metodyczno-szkoleniowy

 

Dziękujemy za udostępnienie Rocznika Panu Andrzejowi Bednarskiemu