Powrót do listy
Kadencja 2017-2021
< Zobacz poprzedni

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Termin: 20.05.2017

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Nimbus

(Al. Jerozolimskie 98)

Przewodniczący: Mikołaj Franas

Zarząd

Prezes: Mirosław Skrzypczyński

Wiceprezes ds. organizacyjnych: Jarosław Kowalewski

(rezygnacja z członkostwa 26.10.2019)

Wiceprezes ds. sportowych: Dariusz Łukaszewski

Skarbnik: Kamilla Morawska

(rezygnacja z członkostwa 18.01.2018)

Sekretarz generalny: Sławomir Kimaszewski

(rezygnacja z członkostwa 26.10.2019)

Członkowie:

Mikołaj Franas

(rezygnacja z członkostwa 26.10.2019)

Dariusz Saletra

(od ???.2017 do XI.2019 wiceprezes ds. kontaktów

z WZT, później wiceprezes ds. kontaktów

międzynarodowych)

Tomasz Wolfke 

(rezygnacja z członkostwa 26.10.2019)

Ryszard Robaszkiewicz

(od 18.01.2018 skarbnik,

od X.2020 wiceprezes ds. organizacyjnych)

Victor Archutowski

(kooptacja 18.01.2018, od V.2018 wiceprezes

ds. kontaktów międzynarodowych;

rezygnacja z członkostwa 29.10.2019)

Tomasz Matuszewski

(kooptacja 26.10.2019)

Bartosz Bułat 

(kooptacja 26.10.2019,

od XI.2019 do X.2020 wiceprezes ds. organizacyjnych,

później sekretarz generalny)

Wiesław Pedrycz

(kooptacja 26.10.2019, rezygnacja IX.2020)

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Mikołaj Świcarz

(rezygnacja z członkostwa 1.02.2019)

Regina Sokołowska

(kooptacja 13.03.2019)

Wiceprzewodniczący: Andrzej Lewandowski

(rezygnacja z członkostwa 10.08.2018)

Sekretarz: Piotr Szczypka

Członkowie:

Mirosław Ginter

Krzysztof Malczyk

(od 13.03.2019 wiceprzewodniczący,

rezygnacja z członkostwa 26.10.2019)

Kinga Szynklarz

(kooptacja 26.10.2019) ???

Serhij Sobolew

(kooptacja 26.10.2019) ???

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Termin: 6.06.2018

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Nimbus

(Al. Jerozolimskie 98)

Przewodniczący: Mikołaj Świcarz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Termin: 1.12.2018

Miejsce: Warszawa, Torwar

Przewodniczący: Magdalena Rejniak-Romer

Uwagi: zmiany statutowe

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Termin: 26.10.2019

Miejsce: Warszawa, Torwar

Przewodniczący: Damian Żarnowski

Uwagi: zatwierdzenie sprawozdań za rok 2018,

wybory uzupełniające

Powrót do listy