Powrót do listy
Kadencja 1977-1980
< Zobacz poprzedni

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Termin: 27.11.1976

Miejsce: Warszawa, aula Instytutu Kształcenia

Nauczycieli i Badań Oświatowych

(Al. Jerozolimskie 28)

Przewodniczący: Jerzy Kłosiński

Zarząd

Prezes: Andrzej Jucewicz

Wiceprezes ds. organizacyjnych: Jerzy Kłosiński

Wiceprezes ds. sportowych:

Zbigniew Bełdowski (kapitan sportowy)

Wiceprezes ds. wychowawczych: Wiesław Lang

Skarbnik: Bogdan Ziętarski

Sekretarz: Zdzisław Bill

(jako sekretarz do XI.1978,

kooptacja do Zarządu 28.11.1978)

Mirosław Czupryniak

(od XI.1978, na wniosek GKKF)

Członkowie:

Stanisław Briesemeister

Henryk Golimowski

Julian Dracz

(rezygnacja 1979)

Danuta Kotulska

(rezygnacja 17.10.1980)

Adam Królak

Dariusz Orzechowski

Andrzej Wieczorkiewicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Jerzy Lewiński

Wiceprzewodniczący: Otton Challier (zmarł V.1978)

Sekretarz: Jan Jakubowski

Członkowie:

Zbigniew Baranowski

Alfons Błeński

Andrzej Kabat

(kooptacja X.1978)

Sąd Koleżeński

???

Powrót do listy