Mistrzostwo Królewskiej Huty
Królewska Huta to historyczna nazwa miasta położonego wokół Huty Królewskiej i kopalni Król, obejmującą dzisiejsze centrum Chorzowa. W 1934 roku do miasta włączona została wieś Chorzów. Żeby nazwa miasta kojarzona była z Polską, przejęło ją po wsi.
Turniej był rozgrywany na kortach Towarzystwa Tenisowego Biało-Zieloni.